Våre produkter


Rune Sandhaug grunnla SANDHAUG AS i 1996. Fra dag én var det feiemaskiner som var SANDAHUG AS sitt hovedsegment, og er det enda i dag. I dag har vi utvidet vårt sortiment til å inkludere blant annet redskapbærere, støere, lakespredere og ploger, i tillegg til vaskehall og våre to verkestedavdelinger – feiemaskiner og storbil. Vår målsetning er å bli en helhetlig leverandør innen vedlikehold av vei.

Vi ønsker dere velkommen til oss i Amsrudvegen 3, Hunndalen!