top of page
Søk

Sertifisering masseforflytningsmaskiner

Sertifisering av masseforflyttingsmaskiner

For og styrke vår kapasitet på sertifisering av masseforflyttings-maskiner, har fire av våre ansatte på verkstedet vært på et tre-dagers kurs for inspektører for sertifisering av masseforflytningsmaskiner hos Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse, NOORI.

Kurset inneholder både oppdatering av lover og forskrifter samt praktiske øvelser. Dette, sammen med mange års erfaring på service og reparasjoner av redskapsbærer, gjør oss veldig godt rustet til å utføre den årlige inspeksjonen som er pålagt av Arbeidstilsynet.

Vi kan utføre inspeksjonen samtidig med service og/eller reparasjon av din redskapsbærer og samtidig sørge for at alle godkjennelser og papirarbeid blir rapportert på riktig måte.

Ta kontakt på tlf. 488 44 984 for å avtale service og/eller årlig inspeksjon.


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page